Förändring av provtagning för analys av SARS-CoV-2 med PCR vid laboratoriemedicin

Från och med den 17 Januari förändras provtagingsanvisningen för SARS-CoV-2 PCR vid klinisk laboratoriemedicin i Östersund.

Detta för att förbättra det automatiserade flödet för att även i fortsättningen kunna hantera ökade provvolymer och samtidigt bibehålla korta svarstider.

Förändringen innebär kortfattat att provtagningspinnen nu inte skall ligga kvar i provröret efter provtagning utan skall kastas.

Provtagningen skall ske enligt följande.

  1. Tag först bakre svalgprov med provpinne längst bak i svalget genom att pressa och skrapa pinnen lätt mot den bakre svalgväggen . Helst bör man med spatel trycka ner patientens tunga vid provtagning.
  2. Därefter tas NPH provet med samma pinne. Lyft patientens nästipp lite för att vidga näsöppningen. För in pinnen horisontellt utmed näshålans botten mot nasofarynx eller tills man stöter på ett lätt motstånd. Låt pinnen ligga kvar 10-15 sekunder. Rotera sedan pinnen i några sekunder. Överväg tillägg av saliv innanpinnen förs ner i provröret och rörs om/vrids ur i 20 sekunder innan pinnen kasseras.
  3. Tillägg av saliv:
    För att ytterligare öka känsligheten, särskilt vid osäkerhet kring om bra prov erhållits från NPH eller vid trånga förhållanden som gör det svårt att få ett säkert prov.

Be patienten spotta saliv i en mugg. Obs undvik att få med upphostning eller annat visköst material.

Efter att näs-svalgprov tagits doppas samma pinne i saliv och pinnen förs ner i provröret och rörs om/vrids ur i 20 sekunder innan pinnen kasseras.

  1. För transport används skyddshylsa i första hand (vid fåtal prover), annars plastpåse. Denna skall sedan transporteras från PV i Sofiabox. Inom sjukhuset används avsedd transportbox.

Prover som ankommer med pinne kvar i röret kan inte köras automatiskt utan kräver manuellt arbete och provsvaren kommer därför att försenas.

Vid frågor kontakta laboratoriemedicin på Tel:063-154671 Länk till annan webbplats.

Detaljerad beskrivning finns på Insidans provtagningsanvisning (Centuridokument#66470)

Ha i minne -Kasta pinne!

Pinne kvar -Försenat ditt svar