Brist på läkemedel vid nikotinberoende

Champix (vareniklin) är fortsatt restnoterat. Preliminärt slutdatum för restnoteringen är september 2024.

Licensalternativ finns tillgängliga. Kontrollera gärna tillgänglighet och leveranstid med lokalt apotek.

Regionövergripande licens finns, referensnummer för licensen ska anges vid receptförskrivning. Mallar för apo-vareniclin finns i Cosmic under ”icke godkända läkemedel”

  • Apo-varenicline 0,5 mg, tablett, 56 st (Kanada). Referensnummer 2023691483
  • Apo-varenicline 1 mg, tablett, 56 st (Kanada). Referensnummer 2023691482

Särskilt tillstånd för vareniklin är beviljat (Vareniklin – särskilt tillstånd | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)) Länk till annan webbplats. vilket innebär att det inte krävs någon enskild licens för receptexpedition.