Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.


 • Digoxin 0,13 mg restnoterat
  Digoxin 0,13 mg är restnoterat och beräknas preliminärt komma tillbaka i mitten av April.
  Läs mer

 • Restsituation amoxicillin och amoxicillin/klavulansyra - uppdaterad information
  Det råder sedan en tid tillbaka en bristsituation för läkemedel innehållande amoxicillin och kombinationspreparat amoxicillin/klavulansyra. Det har funnits möjlighet att skriva recept på licensalternativ då generell licens finns för hela regionen. Nu är tyvärr även licensalternativet för amoxicillin 500mg restnoterat och det är oklart när det kommer tillbaka. Amoxicillin 750 mg finns delvis tillgängligt. Amoxicillin 1000 mg kommer delvis vara tillgängligt måndasskiftet mars/april. Amoxicillin/klavulansyra 875mg/125mg är åter tillgängligt.
  Läs mer

 • Kajos oral lösning åter tillgänglig
  Läs mer

 • Förlängd restperiod för Antabus brustablett 400 mg
  Restnoteringen väntas pågå till slutet av april 2023.
  Läs mer

 • Kodein 25 mg utgår
  Ingress

  Läs mer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se