Antabus brustablett 200 mg och 400 mg - uppdaterad restinformation

I dagsläget finns parallellimporterat Antabuse 400 mg brutablett tillgängligt. Kontrollera lagerstatus på lokalt apotek i FASS vid förskrivning.

Antabus 200 mg brustablett beräknas åter i slutet av juli 2024.

I första hand ska dessa godkända läkemedel förskrivas.

Det pågår dock fortfarande restsituationer för Antabus 200 mg och 400 mg. Tillgången på styrkan 200 mg förväntas vara osäker på lång sikt och det kan finnas situationer där behov av licensläkemedel ändå kvarstår. Läkemedelsverket har sedan tidigare beslutat om ett särskilt tillstånd för oralt administrerat disulfiram:
Disulfiram – särskilt tillstånd | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Under tiden det särskilda tillståndet är giltigt kan recept expedieras på licensläkemedel utan att du behöver ansöka om enskild licens.

Generell regionövergripande licens finns på

  • Etiltox 200 mg tablett (italien), referensnummer 2023672606

Mall finns i Cosmic under Ej godkända läkemedel.