Rutin vid hemtest för klamydia och gonorré

Till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal:

Rutin vid påvisad klamydia och/eller gonorréinfektion i provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Patienten har fått sitt provsvar via 1177 men finns som vid klinikbunden provtagning även att se under Klinisk Mikrobiologi Östersund i Cosmic.

Vid påvisad gonorréinfektion, gäller även vid samtidig klamydia – hemtest

Alla fall av gonorré bör handläggas av venereolog. Patienter som söker vård i Jämtland/Härjedalen ska hänvisas till STI-mottagningen i Östersund. I de fall patienter söker vård i annat län ska de hänvisas till motsvarande klinik.

Vid påvisad klamydiainfektion – hemtest

  • Patienten kan handläggas inom primärvård om patienten så önskar,
    se Rutin vid smittspårning av klamydia
  • Fortsatt handläggning på samma sätt  som vid klinikbunden provtagning.
    Behandling, förhållningsregler, smittspårning och anmälan i SmiNet måste ske enligt aktuella riktlinjer, Smittskyddslagen 2004:168 3 kap, 4 §.
  • Du som behandlande vårdpersonal måste även informera STI-mottagningen att du övertagit behandlingsansvaret för patienten. Du kan göra detta på två sätt: 

Ansvarig läkare: Erik Dahlberg STI-mottagningen, Östersund.
Vid eventuella frågor, kontakta oss på 063-15 49 95 alternativt 063-15 39 69.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se