Rutin vid påvisad klamydia och/eller gonorréinfektion i provtagning via 1177 e-tjänster, Egen Provhantering

Till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal:

Patienten har fått sitt provsvar via 1177.se men finns som vid klinikbunden provtagning även att se under Klinisk Mikrobiologi Östersund i Cosmic.

Vid påvisad gonorréinfektion, gäller även vid samtidig klamydia – hemtest

Alla fall av gonorré bör handläggas av venereolog. Patienter som söker vård i Jämtland/Härjedalen ska hänvisas till Hud- och STI-mottagningen i Östersund. I de fall patienter söker vård i annat län ska de hänvisas till motsvarande klinik i det länet.

Vid påvisad klamydiainfektion – hemtest

Ansvarig läkare: Erik Dahlberg STI-mottagningen, Östersund.
Vid eventuella frågor, kontakta oss på 063-15 49 95 alternativt 063-15 39 69.