Mödrahälsovården - MHV

Här finns information i de Centuridokument som är kopplade till Mödrahälsovården - MHV.

För att hitta dokumenten som hör till Mödrahälsovården -MHV klickar du dig vidare in i Centuriträdet genom att först klicka på Hälso- och sjukvård - Lokala programområden, rutiner, patientgrupp - Kvinnosjukdomar och förlossning - Mödrahälsovård

Det är en krånglig ingång men den kommer bli bättre när den nya uppgraderingen av Centuri träder i kraft i november.