Mödrahälsovården - MHV

Här finns information i de Centuridokument som är kopplade till Mödrahälsovården - MHV.

För att hitta dokumenten som hör till Mödrahälsovården -MHV klickar du dig vidare in i Centuriträdet genom att först klicka på Hälso- och sjukvård - Lokala programområden, rutiner, patientgrupp - Kvinnosjukdomar och förlossning - Mödrahälsovård

Det är en krånglig ingång men den kommer bli bättre när den nya uppgraderingen av Centuri träder i kraft i november.Hälso- och sjukvård

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se