WebSesam - bilagor

Här finns beställningsunderlag som kan bifogas i WebSesam.

Det finns en instruktion på hur du gör, se "Arbetsorder bifoga beställningsunderlag/bilagor i WebSesam".  Läs igenom den noga innan du gör beställningen. Det är viktigt att instruktionen följs för att din förskrivning ska kunna handläggas rätt.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se