Kontakt Folkhälsoenheten

Johan Börjesson Folkhälsochef
070-5200704
johan.borjesson@regionjh.se

Thomas Andersson
Riskbruk/Alkohol/Spel
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se

Adam Edler
Folkhälsosamordnare, Samordnare för tobaksprevention
adam.edler@regionjh.se
073-8422748

Sofia Edvinsson Sollander 
ST läkare
sofia.sollander@regionjh.se

Anna Frisk
Utvecklingsstrateg Psykisk hälsa
063-14 24 14
anna.frisk@regionjh.se

Malin Emmesjö
Psykisk hälsa/Antistigmaprojektet
073-8227691
malin.emmesjo@regionjh.se

Carina Frykman
Samordnare Våld i nära relationer
063-14 23 75
carina.frykman@regionjh.se

Göran Hallman
Folkhälsopolitisk strateg
063-14 65 24, 070-663 85 24
goran.hallman@regionjh.se

Anna Kråik Åström
Utvecklingsstrateg
063-147622
anna.astrom@regionjh.se

Maria Lindgren 
Samordnare sexuell hälsa
063-14 24 68, 070-158 70 72
maria.a.lindgren@regionjh.se

Åsa Mattsson
Samordnare Våld i nära relationer
070-203 60 39
asa.i.mattsson@regionjh.se

Elisabeth Strömblad
Samordnare för Riktade hälsosamtal
Dietist, främjar goda matvanor
063-14 24 41  070-279 17 75
elisabeth.stromblad@regionjh.se

Anna Swanson Danielsson 
Processledare HFS Hälsofrämjande hälso- sjukvård
Hälsokommunikatör
063-14 75 64
anna.swanson@regionjh.se

Eva Söderberg
Folkhälsosamordnare, Samordnare för Hälsosamtalet i skolan och Föräldraskapstöd
063-14 24 35
eva.soderberg@regionjh.se

Sanna Vikberg
Samordnare för fysisk aktivitet
sanna.vikberg@regionjh.se

Lisa Kentsson (vik för Sanna Vikberg)
Samordnare för fysisk aktivitet
lisa.kentsson@regionjh.se

Hanna Viklund
Folkhälsosamordnare, Folkhälsorapportering
063-14 24 89
hanna.viklund@regionjh.se

------------------------------------------------------------

Kompetensteam för migrationshälsa
Carl Persson
073-698 11 61
carl.persson@regionjh.se

Ida Berge
Dietist
073-0298925
ida.berge@regionjh.se

Margareta Melin 
Undersköterska, Samordningsansvarig för hälsoundersökning migrant
063-14 23 60
margareta.melin@regionjh.se

Mirja Wedin
Distriktsköterska
073-043 87 08
mirja.wedin@regionjh.se

Sarah Berg
psykosocial resurs
sarah.berg@regionjh.se