Om personalföreningen

Syfte med föreningen

  • stärka och främja sammanhållning och kamratskap bland regionens anställda
  • bidra till att alla anställda skall må bättre såväl psykiskt som fysiskt
  • ge alla anställda möjlighet att tillsammans sätta guldkant på fritiden genom att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter
  • aktiviteterna anpassas efter medlemmarnas intresse och önskemål
  • all verksamhet skall präglas av vi-anda

Form
Personalföreningen är en fristående förening och ingår alltså inte i Region Jämtland Härjedalens organisation. Däremot är den enbart öppen för anställda i organisationen samt de som gått i pension efter föreningens bildande.

Ekonomi
Personalföreningen drivs via ett ekonomiskt bidrag till en 80% administrativ tjänst, kontorslokaler samt en begränsad summa för olika aktiviteter inom föreningen. Ingen medlemsavgift tas ut, aktiviteterna rabatteras via olika avtal med företag och bidraget från regionen men bekostas till största delen av medlemmarna själva.