Faktureringsuppgifter för leverantörer

Faktureringsadress:
Region Jämtland Härjedalen
Box 910
831 29 Östersund

PEPPOL Id: 0007:2321000214

GLN: 7381010016001

Org nummer: 232100-0214

VAT nr: SE232100021401

Kontakt: raindancesupport@regionjh.se
eller 063-147679

Van-Leverantör: InExchange

Vi är anslutna till Accesspunkten i Peppol-infrastrukturen

Gå till Inexhange fakturaportal för att registrera din faktura

Referenskod
Ange en sexsiffrig referenskod i Er referensfältet utan några andra tecken före eller efter referenskoden.
Om referenskoden anges felaktigt förs den elektroniska fakturan inte över till Region Jämtland Härjedalen och kan då medföra utebliven betalning.

Den sexsiffriga referenskoden ska beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället och du som leverantör ska kräva att beställaren uppger denna referens.

Länk till Referenskodslista finns till höger under Länkar:

OBS! Pdf-fakturor eller inscannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.
 

Region Jämtland Härjedalen
- betalar inga fakturerings- eller andra avgifter
- har 30 dagars betalningsvillkor, om inte annat avtalats
- betalar inte fraktavgifter, om inte annat avtalats/överenskommits
- kräver referenskod på alla leverantörsfakturor, se ovan


 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se