Samverkan Kommun-Region

inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Bergs kommunlogotyp
Bräcke kommunlogotyp
Östersunds kommunlogotyp
Krokoms kommunlogotyp
Ragunda kommunlogotyp
Åre kommunlogotyp
Härjedalens kommunlogotyp
Region Jämtland Härjedalens logotyp

Avtal och överenskommelser mellan Region Jämtland Härjedalen och samtliga kommuner i Jämtlands län

Webbplatsen innehåller samlade avtal och överenskommelser mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län och ska bidra till ett enhetligt förhållningssätt och agerande inom de gemensamma sakområdena i länet.

De ska också kunna användas av ledningen inom de olika verksamheterna, för att ge en gemensam, samlad bild av samverkansområden mellan regionen och kommunerna i länet.

I detta samarbete ska vi ha ett gott etiskt förhållningssätt till varandra och samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska visa respekt för varandras uppdrag genom att:

  • ha förtroende för varandras kompetens
  • lita på att alla gör sitt bästa
  • vara lojala mot fattade beslut och gällande rutiner
  • bara förfoga över egna resurser vilket innebär att vi inte lovar insatser hos annan huvudman