Förskrivarutbildning - länkar

Här finns länkarna till förskrivarutbildningen för kommunens förskrivare. Regionens förskrivar får utbildningen tilldelas i Saba Cloud.

Länk till förskrivarutbildning del 1

Om du är sjukgymnast eller arbetsterapeut väljer du Förskrivarutbildning 1a, om du är sjuksköterska eller distriktssköterskan, väljer du 1b.

Länk till förskrivarutbildning del 2

Del 2 är obligatorisk för alla.

0 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se