Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Denna sida är riktad till personal, vårdgivare och samarbetspartners.

Två röda hjärtan mot vit bakgrund

Vad är SRHR?

Sexuell och reproduktiv hälsa innebär fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion.

Två vajande prideflaggor mot en klarblå himmel.

HBTQI och mångfaldsdiplomering

Som ett led i Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete erbjuder Folkhälsoenheten Hbtqi- och mångfalds-diplomering till regionens verksamheter.

Sexit

Sexit

en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Person i digitalt möte med läkare.

Material och länkar