Elektronisk handel

Elektronisk handel innebär att köpare och säljare utbyter affärsinformation som till exempel ordrar, leveransaviseringar och fakturor elektroniskt, och att informationen hanteras automatiskt i parternas affärssystem enligt gällande SFTI-standard.

Vi har för avsikt att följa den öppna standard för elektronisk handel som finns på marknaden och som allmänt används inom svensk offentlig sektor idag.

Standarden täcker olika affärsprocesser och affärsscenarier och har den gemensamma benämningen SFTI/ESAP.

Information om SFTI /ESAP och olika affärsscenarier finns på SFTI.

Om en upphandling innefattar elektronisk handel ska antagen leverantör förbinder sig att, senast 3 månader efter att regionen begärt detta, fullt ut kunna hantera elektroniska Affärsdokument enligt ESAP 6 scenario SC 6.1 så som:

  • Prisinformation förmedlas till köparen med ny-/ersättnings- eller ändringsprislista (AT 6.1.1 — 6.1.2).
  • Avroparen registrerar beställningar i köparens system och dessa sänds till leverantören med affärstransaktionen Avrop (AT 6.1.3).
  • Leverantören kan erkänna eller avslå mottaget avrop och meddela avvikelser i leveransen med Avropsbekräftelse (AT 6.1.5). OBS! Enklare form av avropserkännande är inte tillräckligt.
  • När leverans skett begär leverantören betalning med affärstransaktion Faktura (AT 6.1.6).

Alternativt ESAP 6 scenario SC 6.3:

  • Prisinformation förmedlas till köparen med ny-/ersättnings- eller ändringsprislista (AT 6.1.1 — 6.1.2).
  • Avroparen registrerar beställningar i köparens system och dessa sänds till leverantören med affärstransaktionen Avrop (AT 6.1.3).
  • Leverantören kan erkänna eller avslå mottaget avrop och meddela avvikelser i leveransen med Avropsbekräftelse (AT 6.1.5). OBS! Enklare form av avropserkännande är inte tillräckligt.
  • Leverantören kan skicka leveransavisering (AT 6.3.2).
  • När leverans skett begär leverantören betalning med affärstransaktion Faktura (AT 6.1.6).