Tandvård för barn och unga vuxna

I Jämtlands län får alla barn och ungdomar kostnadsfri tandvård från och med det år de fyller tre år till och med det år man fyller 23 år. Vårdnadshavare kan själv välja vilken tandvårdsmottagning sitt barn ska gå till. Ungdomar som fyllt 18 år har rätt att själv göra valet av mottagning. Enda villkoret är att det är en mottagning som har avtal med Region Jämtland Härjedalen.

Här kan du läsa vad som gäller om du som vårdgivare vill ansöka om att teckna avtal med regionen.

Teckna avtal

Förfrågningsunderlag 2021 Word, 281.2 kB.

Ansökningshandlingar Word, 50.8 kB.

Blankett - Att välja/byta mottagning Pdf, 133.7 kB.

Styrdokument

Riktlinjer vid undersökning och odontologisk riskbedömning av barn och ungdomar Word, 353.7 kB.

Remisshantering och bettavvikelse
OBS! Denna länk fungerar endast internt inom Region Jämtland Härjedalens datanät. Dokumentet kan skickas från Beställarenheten på begäran.

Prioriteringar och patientsäkerhet i tandvård för barn och ungdomar
Ett policydokument från Svenska Pedodontiföreningen.

Riktlinje - Barn; far illa, bristande omsorg, anm socialtjänsten