Tandvård för barn och unga vuxna

I Jämtlands län får alla barn och ungdomar kostnadsfri tandvård från och med det år de fyller tre år till och med det år man fyller 23 år. Vårdnadshavare kan själv välja vilken tandvårdsmottagning sitt barn ska gå till. Ungdomar som fyllt 18 år har rätt att själv göra valet av mottagning. Enda villkoret är att det är en mottagning som har avtal med Region Jämtland Härjedalen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se