Ajourhållningsansvar

Så här ska vi hålla hemsidan för samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna levande

Informationen som finns på dessa sidor är av två slag:

  • dels kodad beskrivande text
  • dels länkar till dokument

Det är viktigt att vid revidering av hemsidans innehåll stämma av att båda sakerna är aktuella och korrekta.

Ansvaret för att hålla denna hemsida aktuell läggs på SVOM resp Barnarenan.

Vid årets första möte ska SVOM resp Barnarenan lägga ett uppdrag till en utpekad person från Region JH och en utpekad person från kommunerna som ansvarar för att gå igenom alla texter och länkar. I uppdraget ska också ingå mandat att gemensamt komma överens om och vidta justeringar av information och länkade dokument. Vid årets andra möte ska uppdraget avrapporteras.
Detta ska ske varje år.