Tandvårdsinformation

Beställarenheten administrerar Region JämtlandHärjedalens tandvårdsstöd samt Fritt tandläkarval för barn och unga vuxna.

Postadress:

Beställarenheten

Box 654

831 27 ÖSTERSUND

Besöksadress:

Regionens hus, Kyrkgatan 12, Hus 3 plan 3


E-fakturor

Fakturareferens Barntandvård: 400612, Ortodonti och Protetik 200100

Fakturareferens Tandvårdsstöd: 400613

E-frikort

Vårdgivaren ansvarar för att registrera patientavgifter i E-frikortssystemet. Det går bra att ansluta sig till E-frikortssystemet men det finns också möjlghet att ringa Beställarenheten eller Ekonomienheten 063-14 75 10

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se