Tandvårdsinformation

Beställarenheten administrerar Region JämtlandHärjedalens tandvårdsstöd samt Fritt tandläkarval för barn och unga vuxna.

Postadress:

Beställarenheten

Box 654

831 27 ÖSTERSUND

Besöksadress:

Regionens hus, Kyrkgatan 12, Hus 3 plan 3


E-fakturor

Fakturareferens Barntandvård: 400612, Ortodonti och Protetik 200100

Fakturareferens Tandvårdsstöd: 400613

E-frikort

Vårdgivaren ansvarar för att registrera patientavgifter i E-frikortssystemet. Det går bra att ansluta sig till E-frikortssystemet men det finns också möjlghet att ringa Beställarenheten eller Ekonomienheten 063-14 75 10