Trygg och säker hemma
– Modell för samverkan i Jämtland Härjedalen

 

Modellen innebär ett strukturerat arbetssätt mellan hälsocentral, hälso- och sjukvård i hemmet och hemtjänst. Syftet är att i ett tidigt skede identifiera äldre med behov av insatser, bedöma behoven enligt standard, planera, sätta in åtgärder samt att kontinuerligt följa upp; den enskilda individen och gruppen äldre i området. 

 

Gemensamma dokument:

  • Modell för Trygg och säker hemma
  • Överenskommelse Trygg och säker hemma
  • Bilaga 1 Indikatorer hemtjänst
  • Bilaga 2 Indikatorer hälsocentral
  • Bilaga 3 Biståndshandläggare
  • Bilaga 4 Individuell uppföljning
  • Rutin för primärvård gällande systemsökning av mångbesökare på akutmottagningen (37237)