Trygg och säker hemma
– Modell för samverkan i Jämtland Härjedalen

 

Modellen innebär ett strukturerat arbetssätt mellan hälsocentral, hälso- och sjukvård i hemmet och hemtjänst. Syftet är att i ett tidigt skede identifiera äldre med behov av insatser, bedöma behoven enligt standard, planera, sätta in åtgärder samt att kontinuerligt följa upp; den enskilda individen och gruppen äldre i området.