PriComp

PriComp är regionens system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för utförda besök.

Logga in i PriComp

Stöd och support

Användarmanual PriComp (pdf) Pdf, 1.5 MB.

Beställning av inloggningsuppgifter samt byte av lösenord mailas till:
 
halsoval@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se