Zefyren

Zefyren är en träningsanläggning för anställda i Region Jämtland Härjedalen. Du som gör praktik inom, eller går i pension från Region Jämtland Härjedalen är också välkommen.

För att komma in på Zefyren använder du ditt SITHS-kort med tillhörande fyrsiffrig kod.

Som pensionär kommer du in med en kod, kontakta friskvårdskonsulenten för aktuell kod.

Som pensionär är du i första hand hänvisad till träning på egen hand i gymmet, cirkelträningen eller MyMOWO. I gruppträningen deltar du i mån av plats och på drop in- plats.

Det är inte tillåtet att ta med sig anhöriga eller vänner som inte tillhör dessa grupper.

Zefyren är certifierat som ett dopingfritt gym genom nätverket "100% ren hårdträning". Nätverket arbetar för att öka kunskapen om doping och dess negativa konsekvenser samt att förebygga missbruk av dopingpreparat.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214