Zefyren

Zefyren är en träningsanläggning för anställda i Region Jämtland Härjedalen. Du som gör praktik inom, eller går i pension från Region Jämtland Härjedalen är också välkommen.

(Det är inte tillåtet att ta med sig anhöriga eller vänner som inte tillhör dessa grupper.)

För att komma in på Zefyren använder du ditt SITHS-kort med tillhörande fyrsiffrig kod. Öppettiderna är 5.00-23.00 alla dagar.

Som pensionär kommer du in med en kod, kontakta friskvårdskonsulenten via mail: linda.nyberg@regionjh.se för aktuell kod.

Som pensionär är du i första hand hänvisad till träning på egen hand i gymmet, cirkelträningen eller MyMOWO. I gruppträningen deltar du i mån av plats och på drop in- plats.

Aktuellt gruppträningsschema hittar du antingen via Insidan eller via Förmånsportalen Benify.

Zefyren är certifierat som ett dopingfritt gym genom nätverket "100% ren hårdträning". Nätverket arbetar för att öka kunskapen om doping och dess negativa konsekvenser samt att förebygga missbruk av dopingpreparat. Zefyren jobbar även för att vara en träningsanläggning där du ska känna dig trygg när du tränar. 

Varmt välkomna till Zefyren på Östersunds sjukhus plan 3!