Nedladdning

Logga in i Citrix hemifrån med SITHS-kort i smartkortsläsare

Om din närmaste chef/behörighetsbeställare har beställt behörighet till VPN med SITHS-kort åt dig, kan du använda de följande instruktionerna och filerna för att ansluta till Region Jämtland Härjedalens Citrix-miljö via VPN (Virtual Private Network), och då logga in med SITHS-kort i din smartkortsläsare.

Om du använder en privat PC med SITHS-kort i smartkortsläsare, behöver du följa instruktionerna i dokumentet SITHS-VPN Fjärranslutning Pdf, 121.3 kB. för att:

 1. Ladda ner och installera de följande tre mjukvarorna i PC:n.

  »Drivrutiner för kortläsare

  https://www.hidglobal.com/drivers/39910

  »NetID
  https://service.secmaker.com/siths/

  »Citrix Workspace
  https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html

 2. Ansluta smartkortläsaren till en av PC:ns USB-portar samt sätta i SITHS-kortet i smartkortsläsaren.
 3. Starta om PC:n.
 4. Logga in i Citrix via sidan https://extern.regionjh.se.

Om du använder en PC som tillhör Region Jämtland Härjedalen, så har den redan alla de nödvändiga mjukvarorna samt en inbyggd smartkortsläsare. Då räcker det med att:

 1. Sätta i SITHS-kortet i smartkortsläsaren.
 2. Logga in i Citrix via sidan https://extern.regionjh.se.


Logga in i Citrix hemifrån med engångslösenord (OTP) i mobiltelefon

Om din närmaste chef/behörighetsbeställare har beställt behörighet till VPN med OTP åt dig, kan du följa instruktionerna i dokumentet OTP- och VPN-instruktioner för personal Pdf, 451.1 kB. för att ansluta till Region Jämtland Härjedalens Citrix-miljö via VPN (Virtual Private Network), och då logga in med OTP (One Time Password) i din mobiltelefon. Det inloggningssättet är till för dig som använder en privat Mac.


Logga in i Teams, Outlook eller annan M365-applikation i mobiltelefon eller privat dator

Om du själv eller din närmaste chef har kontaktat Helpdesk och beställt MFA-behörighet åt dig, kan du följa den nedanstående instruktionen för att konfigurera MFA (multifaktorautentisering) för mobil åtkomst av applikationerna i M365-paketet. Från tidpunkten då MFA-behörighet tilldelas tar det ca 30 minuter innan MFA-konfiguration kan påbörjas.

Konfigurera MFA för extern åtkomst av M365.pdf Pdf, 463.1 kB.


Lyssna på Cosmic-diktat hemifrån

Installera dikteringsmodulen som finns i ZIP-arkivet Dikteringsmodul.zip Zip, 37.7 MB., om du vill kunna lyssna på Cosmic-diktat hemifrån.

____________________________________
Kontakta Helpdesk (063-15 49 00) vid frågor!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se