Transportenheten

Transportenheten ansvarar för transporter inom Region Jämtland Härjedalen.

Vi utför;

  • dagliga posttransporter inom länet med ”slingbilar”
  • dagliga post- och provtransporter inom Östersundsområdet
  • förrådstransporter inom länet enligt turlista
  • förråds- och mattransporter inom Östersund
  • distribution av inkontinensartiklar inom länet
  • distribution av hjälpmedel inom länet samt
  • beställningsuppdrag av transporter i övrigt

Transportenheten ansvarar också för Region Jämtland Härjedalens leasingbilar och fordonsförsäkringsfrågor.

För att komma i kontakt med transportenheten, maila Transport@regionjh.se eller ring samordnare transport Christer Johansson 063-147709.