Ris och Ros

Beröm, klagomål, synpunkter och idéer

Vi på Hjälpmedel- och Materialenheten (Hjälpmedelscentralen, förrådet och transport) är måna om att servicen alltid ska vara av god kvalitet.
Vi vet att det ibland råder missnöje bland våra kunder och brukare, men det är sällan det kommer fram till rätt instans så att vi kan agera.
Det finns även många som är nöjda och tacksamma men som har svårt att förmedla det.

Denna funktion har i syfte att tydliggöra beröm, klagomål /missnöje och tillvarata goda idéer så att vi har möjlighet att förändra och förbättra oss.

För att kunna utreda vissa händelser så behöver vi veta individnummer på Hjälpmedel, kundordernummer, följesedel nr osv.
Var vänlig och ange sådan information när så är möjligt.

Personnummer ska inte anges.

Kategori: * (obligatorisk)
Kategori:Avdelning: * (obligatorisk)
Avdelning:
Personuppgifter:
Personuppgifter:Önskas återkoppling * (obligatorisk)
Önskas återkoppling