Nutrition

Från 1 januari 2015 gäller föreskriften Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den tydliggör vårdgivarens ansvar när det gäller att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring.

Exempel på en nutritionsvårdprocess

Källa: Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011, s 16.


Socialstyrelsen har också en vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ger stöd i det praktiska arbetet med att följa författningen. Vårdhandbokens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. avsnitt om nutrition ger ytterligare vägledning i praktiken.

Livsmedelsverket ger råd om bra matvanor för befolkningsgrupper. För äldreomsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har man riktad information. Mat på sjukhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskrivs i broschyren Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mat för äldre Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. är en broschyr som kan laddas ner från Folkhälsocentrum och som kan användas t.ex. som diskussionsunderlag för samtal med patienter om matvanor.