Information till vårdpersonal

Att ge vård till de mest sjuka äldre är en komplex uppgift med många utmaningar. Då och då räcker inte de egna och teamets resurser till. Att vända sig till Geratriskt stöd för att få stöd i att komma vidare kan vara ett sätt. Det finns också andra stödstrukturer som kan vara till hjälp, här följer information i bokstavsordning:

Arbetsterapeuter i primärvård, Östersund

Inom Östersunds kommun verkar två arbetsterapeuter anställda av primärvården. De utför MMSE-SR test, klocktest och även anhörigintervjuer åt primärvården. De kontaktas via Messenger i Cosmic (till båda för att inte fördröjning ska ske vid ev. frånvaro). Läkare ska initiera, men kontakt kan även ske av DSK.

Anna Axelsson: 072-531 73 79

Anna Grinde: 070-324 68 57

Demensvård i kommunerna

​Kommunerna i Jämtlands län organiserar sin demensvård på olika sätt. Ofta finns stöd att få även för personal. Information till var kommunerna själva vill hänvisa den som vill veta mer om demensområdet kommer att publiceras här succesivt.

Berg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krokom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dietist

Dietisten ger individuellt anpassad kostbehandling vid olika sjukdomar och tillstånd, som t.ex. vid undernäring och ätproblem vilket är vanligt hos äldre.

I Region Jämtland Härjedalen finns dietister på dietistmottagningen, Östersunds sjukhus och i Åre primärvårdsområde.
För att komma till dietistmottagningen behövs remiss från läkare eller sjuksköterska. I den här länken finns kontaktuppgifter till dietistmottagningen Länk till annan webbplats..

I den här länken finns kontaktuppgifter till dietist i Åre primärvårdsområde Länk till annan webbplats..

Geriatriskt stöd

Konsultativt stöd nås via telefon 063-142328 (Anna Hestner, Äldresjuksköterska) Läkare kan även ringa Eva-Pia Darsbo, Geriatriker, 070-2491048.

Logoped

​Vid behov av logoped finns möjlighet för läkare att skriva remiss. Den ställs då till logoped på Östersunds rehabcentrum Remonthagen.

Vårdpersonal kan vända sig till logoped på 063-15 50 51 för stöd och råd.

Mobil läkare i Östersunds kommun

För patienter över 70 år som bor i ordinärt boende i Östersunds kommun och har svårt att ta sig till Hälsocentralen finns mobil läkare i Primärvården. Distriktssköterskor i kommunen samt läkare och sjuksköterskor/distrisktssköterskor i Region Jämtland Härjedalen kan kontakta Per Malm på telefon 070-281 86 53. Funktionen är på 50% och nås säkrast på förmiddagar.

Mobila Närvårdsteamet

Mobila närvårdsteamet (MiNT) utgår från specialiserade vården och ger vård i hemmet till multisjuka patienter som är i instabilt läge. Vården ges tillsammans med andra vårdgivare, som exempelvis kommunernas distriktssköterska.

Teamet nås via telefon till ssk 063-15 50 47 el. 063 -15 50 48

Varsel om en patient kan legitimerad personal i kommunal- eller regionfinantiserad vård samt biståndshandläggare skicka via Varselblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Palliativa konsultteamet

​Palliativa konsultteamet (PKT) består av läkare, sjuksköterska och kurator. De arbetar dagtid måndag till fredag. Målsättningen är att utgöra en resurs för dialog vad det gäller vården av obotligt sjuka med palliativa behov både på sjukhus och i kommunal vårdform.

PKT besöker sjukhusets avdelningar och ett antal särskilda boenden i länet regelbundet. Det går också att nå teamet via telefon. I medicinska frågor efter samråd med ansvarig läkare, i omvårdnadsfrågor direkt.

Sjuksköterska Palliativa konsultteamet: 063-15 31 90

Läkare Pallitiva konsultteamet: 070-220 48 64

Sårsjuksköterska i primärvården

För stöd när det gäller patienter med svårläkta sår samt för hjälp med registrering i RiksSår kan man vända sig till Linda Jervidal, distriktssköterska/sårsjuksköterska, 070-28 29 640

Äldrepsykiatrins öppenvård

​Äldrepsykiatrins öppenvård kan bistå med stöd i allmänna frågor via sjuksköterskorna på telefonnummer 063-15 69 01 eller 063-15 38 21. Ingen särskild telefontid, men nås ofta säkrast på förmiddagen.

Patientspecifika frågor kan ställas till läkare på enheten via remiss.

 

Om du saknar någon verksamhet, din egen eller någon annans, tveka inte att ta kontakt så vi får lägga till.