Konsultativt stöd

För legitimerad personal i primärvård, specialiserad vård kommun finns möjlighet att vända sig till geriatriskt stöd när man behöver stöd i arbetet med de mest sjuka äldre. När man har svårt att komma vidare kan geriatriskt stöd fungera som ett bollplank.

Hittills har de ärenden som kommit in till geriatriskt stöd handlat om vitt skilda saker, som förebyggande arbete, palliativ vård, läkemedelsfrågor och bekymmer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).

Vad kan jag ta upp?
Det övergripande målet för geriatriskt stöd är att bidra till trygghet och självbestämmande för Karl och Karin, som får symbolisera målgruppen i Jämtland Härjedalen. Det man kan ta upp med oss kan vara i princip vad som helst som man kan behöva förbättra för dem. Det kan exempelvis handla om läkemedelsfrågor, funderingar kring BPSD, etiska problem och frågor som berör olika vårdpreventiva processer. Det är inte alla områden som vi själva täcker helt, men vi kan i många fall ge stöd själva och i vissa fall hänvisa vidare till andra instanser inom vården som kan ge fortsatt råd och stöd.

Vad finns att vinna?
Att få hjälp i det enskilda fallet kan vara en effekt av att höra av sig till oss. En annan effekt är att vi i geriatriskt stöd får bättre kännedom om vilka problem som finns ute i vården av de mest sjuka äldre, och därigenom bättre anpassa våra andra delar till vad som verkligen behövs. Ett konkret exempel är att det snabbt blev tydligt att svåra BPSD är ett område där man sakna stöd i verksamheterna, vi lyfter därför den frågan på flera olika sätt.