Dokument och intygsunderlag för läkare

Dokument

BRYTPUNKTSSAMTAL vid övergång till vård i livets slutskede. Checklista för primärvården

Zamsyn Demensdiagnostik Word, 170 kB.

MMSE-SR Mini Mental State Examination Svensk Revidering

SveDem - kortversion Word, 20.3 kB. av uppgifterna till registret för läkare. Mallar för hela registreringen hittas här för primärvård och här för specialistvård.

God man och förvaltare

God man och förvaltare - Vad gör hen? Vilken roll har hen gentemot andra aktörer?

Den som har tillgång till Cosmic når blanketterna där.

Blankett för läkarintyg Godman

Blankett för läkarintyg Förvaltarskap

Gemensam kontaktinformation

Under fliken Information till vårdpersonal finns kontaktuppgifter till många värdefulla samarbetspartners.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se