Länkar

Vi som jobbar med äldre

Vägar till att veta mer

Kunskapsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll.

Svenskt Demenscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. Svenskt Demenscentrum arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

Kunskapskällor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hjälpreda vid sökning av forskningslitteratur och andra rapporter (från FOU Jämt)

Nationellt centrum för anhörigstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsregister

Svenska Palliativregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slutskede. Registret har som syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede oavsett vårdgivare.

Senior alert Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg. Undernäring, fall och trycksår är viktiga områden för vårdtagare inom såväl sluten vård och omsorg som inom primärvård, hemsjukvård och kommunal äldreomsorg. Syftet med Senior alert är att skapa en bra infrastruktur och systematik för det förebyggande arbetet.

SveDem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Svenska Demensregistret är ett nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar. Syftet är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdom.

Svenska BPSD-registret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett nationellt kvalitetsregister för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet.

RiksSår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, dvs sår som inte läkt inom 6 veckor. Registret innefattar olika typer av bensår, fotsår och trycksår och fokuserar på ett medicinskt område där det finns stora förbättringspotentialer för att uppnå en säker god och jämlik vård.