Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Workshop i kognitiva hjälpmedel

Lär dig mer om hur tekniska hjälpmedel kan användas för personer som har behov av kognitivt stöd för att få vardagen att fungera.

Torsdag 24 oktober och fredag 25 oktober kommer Ulrika Heinke från Abilia och håller en workshop i kognitiva hjälpmedel på Hjälpmedelscentralen, Lugnviksvägen 8, i Östersund.

Hon går igenom Abilias kognitiva hjälpmedel. Exempel på dessa är MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, MEMOmessenger och Handi.

Du får möjlighet att lära dig mer om dem och praktiskt få prova på att använda dessa hjälpmedel.

Inga förkunskaper krävs. Deltagare som inte gått denna workshop tidigare har företräde.

Frågor till ulrika.heinke@abilia.se

Anmälan nedan.

Håll ögonen öppna efter anmälan till Workshop i Handi som dyker upp inom kort. Torsdag 5/12 kommer Ulrika Heinke till HMC igen.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara