Alla nyheter från HMC

Välj år / månad i listan till höger.

  • 2020-06-01
    HMC stängt för inventering
    Torsdag 4 juni håller Hjälpmedelscentralen stängt för inventering.

    Läs mer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214