Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Platser kvar på utbildning

Sunrise Medical har platser kvar till sin utbildning i funktionell sittställning.

Utbildningen äger rum på Frösö Park onsdag 15 januari 2020 och riktar sig till sjukgymnaster, arbetsterapeuter och tekniker.

Följ länken för anmälan.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se