Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nytt sortiment Manuella rullstolar

Från och med den 1 september 2022 har vi en ny avtalsperiod för manuella rullstolar.

Inga större förändringar i sortiment jämfört med tidigare avtal förutom i kategorin ”Aktiv komfortrullstol” där Etacs Prio 3A vann. Den kommer successivt ersätta Invacares Dahlia som vi fortfarande har i lager.

Ny rullstol för barn, i kategorin ”aktivrullstol bakhjulsdriven” är nu Pantheras Bambino 3 som ersätter Pantheras Bambino.

Mer info om de olika rullstolarna se Produktinformation – Rullstolar Manuella, på vår hemsida.

Nya beställningsunderlag/protokoll till aktuellt rullstolssortiment finns på vår hemsida alt i websesam via länken bilagor.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se