Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inga nyförskrivningar av elrullstolar eller minicrosser under sommaren

På grund av minskad personalstyrka under sommaren kan vi inte ta emot nya förskrivningar av elrullstolar eller minicrosser under veckorna 27-34.

Av samma anledning kan viss väntetid för leveranser och reperationer förekomma.

Vi ber om er förståelse.

Med vänlig hälsning

Personalen på Hjälpmedelscentralen

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se