Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Hjälp oss bli bättre

På Hjälpmedels- och förrådsenheten jobbar vi ständigt med förbättringsarbete. Därför vill vi gärna veta vad du som kund och förskrivare tycker. Vad fungerar? Vad kan vi göra bättre?

Genom att svara på frågorna i enkäten hjälper du oss att utveckla vår verksamhet.
Tack för din medverkan.
Klicka här så kommer du direkt till enkäten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se