Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Efterlysning av pumpar till sittdynor

Hjälpmedelscentralen har för närvarande problem med leveranser av pumpar.

Pumparna medföljer dynorna vid leverans, men av någon anledning kommer de sällan tillbaka i retur utan blir liggandes i förråd och dylikt.

Vi gick ut med en efterlysning för några år sedan och då returnerades mängder med pumpar på kort tid.

Vänligen kontrollera om du har pumpar som kan undvaras och skicka in dem till Hjälpmedelscentralen.

Vi upplever samma problem med laddare som används till olika typer av hjälpmedel, så skicka gärna in överblivna sådana.

Med vänlig hälsning

Rekonden HMC

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se