Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Viktig information gällande Braun ThermoScan PRO 6000

Viktig information från Abbot Rapid Diagnostics om en potentiell risk förknippad med överhettning av Braun ThermoScan PRO 6000 sondspets på grund av vätskeintrång. Detta problem påverkar eventuellt alla PRO 6000-termometrar på marknaden.

Potentiell risk: Om enheten utsätts för vätskeintrång och används innan rengöringsvätskan har torkat helt, finns det risk för att enheten överhettas vilket kan orsaka brännskador på användaren eller patientens hörselgång.

Undersökning som Abbot gjort har bekräftat att sondspetsens överhettning är ett resultat av att vätska tränger in. Vätskeintrång gör att sensorn beter sig inkonsekvent, vilket inte tillåter att den inbyggda säkerhetsreduceringen (stängning av värmeelementet) fungerar korrekt. Majoriteten av enheterna som överhettas i sondspetsen visar ett av två beteenden vid uppstart: 1. Ringen runt mätknappen visar ett grönt blinkande ljus istället för redo läge (fast grönt ljus). 2. Enheten kräver flera starter innan den går till redo läge (fast grönt ljus).

Använd inte enheten om ringen runt mätknappen visar ett grönt blinkande ljus istället för "klar läge" (fast grönt ljus) och kontakta oss för att rapportera detta problem.

Använd inte enheten om enheten kräver flera starter innan den går till "klar läge" (fast grönt ljus) och kontakta oss för att rapportera detta problem

Om du upplever en sondspets med överhettning, använd inte enheten och kontakta oss för att rapportera problemet.

Se bifogad rengöringsinstruktion, se länk.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

Text

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se