Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Till alla som beställer och använder sårläkningsprodukter

På grund av pandemin fick vi tyvärr helt ”pausa” nya upphandlingen som skulle ha genomförts 2020. Sakta återupptas nu arbetet, som del i det konverteras Mepilex Border till en uppgraderad version.

Den nya versionen heter Mepilex Border Flex.

  • flexteknologi i förbandet möjliggör 360° stretch, för att smidigt kunna följa kroppens naturliga rörelser och förhindra att förbandet lossnar
  • vätskehanteringsförmåga måttligt till rikligt vätskande sår
  • vidhäftning m silikon
  • OBS! sträck inte förbandet vid applikation

Se vidare information i produktbladet

  • Mepilex Border Flex – beställs på nya artikelnummer via förrådet, se tabell nedan
  • Övergången sker successivt efter utfasning av innevarande lager av Mepilex Border
  • Mepilex Border – blir inte synlig i WebSesam men kan fortfarande vid behov beställas hem som beställningsvara

Prisbilden för de nya förbanden blir densamma som Mepilex Border.

Har du frågor/synpunkter på detta är du välkommen att kontakta materialkonsulent
Gunilla Lirell – gunilla.lirell@regionjh.se eller 063 14 77 21 / 277 21

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se