Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Säkerhetsmeddelande från leverantör gällande Accu-Chek Insight insulinpump

Det har kommit ett säkerhetsmeddelande kring insulinpumpsystemet Accu-Chek Insight från Roche innehållande uppdatering av instruktionerna om hur du hanterar en pump efter att den utsatts för mekanisk påverkan, elchock eller skada.

Om du tappar din pump eller om den slår emot en hård yta ska du kontrollera alla följande uppräknade steg:

1) Infusionsset

Vad ska du kontrollera? Kontrollera att alla anslutningar till infusionssetet fortfarande sitter stadigt.

Vad ska du göra om kontrollern inte är okej: Återanslut öppna anslutningar och åtgärda de som sitter löst.

2) Pump, sterila produkter och tillbehör

Vad ska du kontrollera? Kontrollera att pumpen och dess sterila produkter och tillbehör inte har fått märken eller sprickor.

Vad du ska göra om kontrollen inte är okej: Om en skada uppstått eller om du misstänker en skada, ska du kontakta din lokala pumpsupport.

3) Ampull

Vad ska du kontrollera? Ta ur ampullen. Kontrollera att ampullen inte är skadad (till exempel mikrosprickor, deformationer, repor). Tänk på att ampullen kan vara defekt även om du inte kan se några skador (till exempel mikrosprickor). Kontrollera att inget insulin läcker från ampullen. Om det läcker insulin från ampullen ska du rengöra ampullfacket. Byt ampullen och slangen. Ytterligare information finns i bruksanvisningen till Accu-Chek Insight-insulinpumpen.

Vad du ska göra om kontrollen inte är okej: Om ampullen är skadad, ska du kassera den.

4) Batterilock

Vad ska du kontrollera? Ta bort batterilocket och ta ur batteriet. Kontrollera att batterilocket inte har några sprickor eller lösa delar.

Vad du ska göra om kontrollen inte är okej: Byt ut ett skadat batterilock mot ett nytt batterilock.

Vad ska du kontrollera? Sätt i batteriet. Sätt tillbaka batterilocket ovanpå batteriet. Tryck in batterilocket så långt det går i batterifacket tills du hör hur frigöraren klickar till.

Vad ska du göra om kontrollen inte är okej: Om du inte kan sätt i batterilocket på rätt sätt, ska du byta batterilocket.

5) Funktionstest

När du har satt i batteriet utför pumpen ett funktionstest. Kontrollera att funktionstestet går felfritt. Ytterligare information finns i bruksanvisningen Accu-Chek Insight-insulinpumpen.

Vad du ska göra om kontrollen inte är okej: Om funktionstestet inte går på det beskrivna sättet, ska du byta batteriet och även byta batterilocket om du har ytterligare ett tillgängligt.

Om problemet kvarstår, ska du kontakta din lokala pumpsupport. Ytterligare information finns i bruksanvisningen Accu-Chek Insight-insulinpumpen.

Om funktionstestet gick felfritt, ska du välja Byt ampull i menyn Ampull och infusionsset. Ytterligare information finns i bruksanvisningen Accu-Chek Insight-insulinpumpen.

Telefonnummer till Accu-Chek kundsupport 020-410042.

 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se