Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Röda dagar under våren
Kontrollera era leveransdagar

Några röda dagar på ingång. Kontrollera om era leveranser påverkas av dessa.

Torsdag 30 maj

Torsdag 30 maj, Kristi himmelsfärds dag, utgår inga leveranser från Hjälpmedel- och förrådsenheten. Tänk på att beställa volymer som räcker över två veckor. Ni som har leveranser fredag 31 maj måste beställa tisdag 28 maj före kl. 12.00.

Torsdag 6 juni & fredag 7 juni

Torsdag 6 juni, Sveriges nationaldag, utgår inga leveranser från Hjälpmedel- och förrådsenheten. Ni som har era leveranser torsdag
6 juni kommer att få era leveranser fredag 7 juni i stället.

Ni som normalt har era leveranser fredagar kommer alltså INTE att få några leveranser fredag 7 juni, utan först veckan efter. Ni måste alltså tänka på att beställa volymer som räcker över två veckor.

Med vänlig hälsning
Hjälpmedels- och förrådsenheten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se