Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Produktinformation från våra leverantörer

Några uppdateringar vad gäller Nutricias sondnäring och MiniOne.

Nutricias sondnäringar i ny förpackning:

I mitten av 2018 kommer vi att byta förpackningarna på våra sondnäringar i 500 ml och 1000 ml. Detta gäller såväl sondnäringar för vuxna (Nutrison) och sondnäring för barn (Nutrini). Den nya förpackningen kommer att innebära fördelar vad gäller användarvänlighet, säkerhet och miljöpåverkan.

Den uppdaterade förpackningen är en transparant plastförpackning som både kan ställas och hängas. Den har en sk FLIP TOP-kork vilket innebär att den enkelt kan öppnas och stängas samt att korken förhindrar läckage. Den är i enlighet med senaste ISO- standard och kan inte kopplas ihop med intravenösa kopplingar och kan användas både som slutet och öppet system. För att underlätta upphängning har den nya förpackningen en större ögla något som har efterfrågats av kunder.
Ur miljösynpunkt kan förpackningen återvinnas helt och vi har markant minskat miljöpåverkan i vår produktion jämfört med nuvarande förpackning.

Ersättning för MiniOne Singelpack:

På grund av tillfällig leveransstörning får du som beställt en MiniOne singelpack istället ett helt set med matslangar med boluskoppling. Vänligen kasta matslangarna om du använder sprutor med ENFit-koppling. 

MiniOne singelpack.                           MiniOne Set.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se