Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Produktinformation från Coloplast

Coloplast uppdaterar Peristeen transanal irrigation med ballongkateter.

Detta innebär att nuvarande Peristeen kompletta system kommer att utgå från april 2021. Tillbehören kommer att säljas till 31 augusti 2021.

Nyheter med Peristeen Plus:

  • Nya konnektorer till katetrar, kontrollenhet och vattenpåse som har en twist & lockfunktion.
  • Kontrollenheten har en ny design och tydligare symboler.
  • Vattentemperaturindikator på vattenpåsen
  • En ny design på necessären.

OBS! Peristen Plus inte kan användas tillsammans med nuvarande Peristeen tillbehör och katetrar. När ni beställt nya Peristeen plus måste tillbehören också vara Peristeen plus.

De nya Peristeen Plus får nya interna artikelnummer. Se tabell nedan.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se