Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Produktförändringar och nya avtal klara

Upphandlingen av provtagningsmaterial är nu klar och de nya avtalen börjar gälla from 1 november.

Detta betyder att ni från och med då kan få en ny artikel som motsvarar föregående upphandlings.

Nya produkter/leverantörer är:

  • Butterfly-kanyler som nu levereras av Hettich.
  • Provtagningslancetter som nu levereras av Smiths Medical. Dessa har redan börjat skickas ut från förrådet.
  • Provtagningsmaterial för blod i feces samt dipstick för strep A levereras nu av nal von minden. F-hb testen kommer att börja skickas ut under vecka 43. Var uppmärksamma på att ni inte skickar med de gamla testburkarna med patienter hem om ni inte har kvar av de gamla teststickorna. Dock kan ni såklart använda upp de gamla innan ni börjar använda de nya.
  • Odlingspinnar (sår, nasopharynx) levereras nu från Sarstedt.

Kontakta Kundtjänst vid frågor, 063-147710. 

Inkontinenshjälpmedel:

Namn- och designförändringar

Hartmann gör namnförändringar på sina produkter. För vår del gäller det MoliMed Active och MoliMed Protect som från november byter namn till Molicare Premium men Pads där antalet droppar på förpackningen anger storleken. Active har 2 droppar och Protect har 4 droppar. Samtidigt med namnbytet förändras också förpackningsdesignen. Funktionen är densamma på skydden. 

Nutrition:

Viktig information angående Minione
gastrostomiport från Mediplast! 

En introducer medföljer enbart vid användning av portar i storlek 12fr-18fr. Behövs en introducer vid byte av de portar med grövre storlek måste denna beställas vid sidan av.

Följ länken för uppdaterad information om Minione gastrostomiport.

Nutrition:

Ny leverantör av nasalsonder

Nestlé slutar producera nasalsonder. Ny leverantör i väntan på den nya upphandlingen blir Nutricia. Produktblad medföljer er nästa beställning av sond från förrådet.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se