Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Produktförändringar inkontinenshjälpmedel.

För kännedom kommer Abena man Formula serien från september / oktober övergå från vit till grå diskret färg i sitt spärrskikt.

När dessa kommer att börja levereras ut från Centralförrådet beror på vårt aktuella lagersaldo.

Attends PullOns får nytt utseende och nya produktegenskaper.

Själva förpackningen kommer att byta färg från röd till blå.

Själva skyddet kommer att få en heltäckande elastik över hela skyddet samt vara något lägre i midjan. Absorptionsnivån kommer att förändras så att tidigare nivå 3 blir 4 och tidigare nivå 5 blir nivå 6.

Leverantörens artikelnummer kommer i och med detta att förändras men våra interna kommer att behållas. De nya artiklarna kommer att börja levereras ut v. 43. Vårt aktuella lagersaldo kommer att styra när dessa börjar levereras ut i vår region.

För mer information se bifogad produktdatablad.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se