Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Påminnelse angående uttag av nutritionsförskrivning

Kom ihåg att välja adress till utlämningsställe vid uttag av nutrition. Dessa produkter levereras ej hem till medborgaren.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara