Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

ortimentsvisning av upphandlade nutritionsprodukter

Glöm inte sortimentsvisningen i morgon.

Öppet hus onsdag 10 april kl 10-12 samt 13-15 i Musslan samt grupprum bredvid hörsalen, Östersunds sjukhus. Ingång 16 (tidigare 6).

Sortimentsvisning av produkter som ingår i nutritionsupphandlingen ex sondnäringar, näringsdrycker, adaptrar till gastroportar och nutritionspump med tillbehör. Kom och ställ frågor direkt till leverantörerna.

Har du frågor om beställningar i websesam? Ta med dig dina användaruppgifter så hjälper/visar vi dig.

Vi ses!

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se