Nytt madrassortiment

Nu har vi ett nytt upphandlat madrasssortiment. Leverantörerna som vi har avtal med är Gate Rehab och Care of Sweden.

En sammanställning över det upphandlade sortimentet hittar du på vår hemsida.

Visning av sortimentet för sjuksköterskor/distriktssköterskor sker under våren 2018.

Inbjudan kommer snart.

På grund av sjukdom i det ansvariga upphandlande länet (Region Norrbotten) så har vi inte kunnat lägga in alla förekommande storlekar ännu. Det som för nuvarande saknas är bredderna 85, 105 och 120 cm samt förlängningsdelar.

Det ordnas fortlöpande, se aktuell status i webSesam.

Vid frågor, kontakta Therese Gerlang, therese.gerlang@regionjh.se, 063-153652

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se