Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Nytt avtal för diabetesprodukter

1 oktober börjar ett nytt avtal avseende diabetestekniska hjälpmedel att gälla.

Längst ner finns en lista över de blodsockermätare, teststickor samt blodprovstagare, lansetter och pennkanyler som nu är aktuella.

Som ni ser har en del produkter utgått. Därför behöver ni se över era blodsockermätare så ni har de som är aktuella och som vi kan leverera teststickor till.

Det som finns på lager tisdag 1 oktober och som tillhör det föregående avtalet levereras ut så länge det finns på lager i Göviken, men kan sedan inte längre beställas/förskrivas.

Även pennkanylerna får  nya leverantörer. Vi vill även uppmärksamma er på att det finns stickskyddade pennkanyler upphandlade.

Vid frågor:

Kontakta upphandlare Kristine Solem kristine.solem@regionjh.se 063-147804 eller hjälpmedelskonsulent Therese Gerlang, therese.gerlang@regionjh.se 063-153652 alternativt via kundtjänst på Hjälpmedels- och förrådsenheten 063-147710.

Just nu har vi problem med externpubliceringen från Centuri, när det är löst kommer listan att länkas, samt hittas på vår hemsida under Centralförråd/Produktinformation.

Sortimentslista:

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se