Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Ny produktinformation

Tack till alla er som kom på madrassvisningen på sjukhuset. Leverantörerna var glada över visat intresse.

Vi vill också passa på att informera om några nya produkter som inkommit:

Navina smart system vid tarmirrigering.

Slutet formalinsystem 25 ml samt 9 ml.

Vi vill också berätta att ett nytt avtal på anestesi- och intensivvård börjar gälla 10 april. Det betyder att vissa artiklar byts ut. Om det är artiklar med samma användningsområde behålls det gamla artikelnumret i WebSesam. Innan de nya artiklarna kommit in på lagret kan man, under en övergångsperiod, få den gamla artikeln trots att det står ett nytt namn i WebSesam.

Ett nytt avtal för burkar för labmaterial kommer att börja gälla från 1 juli. Ovanstående information gäller även för detta avtal.

Glad Påsk

önskar vi på Hjälpmedels- och förrådsenheten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se