Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inga nya inkontinensprodukter

Region Jämtland Härjedalen har inte gjort någon ny upphandling av inkontinensprodukter och det finns alltså inga nya upphandlade inkontinensprodukter.

Den produktkatalog som Tena nyligen skickat ut kommer inte ifrån oss på Hjälpmedel- och förrådsenheten utan direkt från leverantören och innehåller även sådant som inte är upphandlat.

De inkontinesprodukter som är upphandlade hittar du i WebSesam.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara