Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inför dagens produktinformation med Fresenius avseende kosttillägg.

Idag klockan 13:00 kommer Fresenius att presentera de upphandlade kosttillägg som finnas att förskriva.

Här kommer en ny länk som ni kan gå in på för att ansluta till mötet då den förra registreringslänken inte fungerade för all att använda.

Länk till presentationsmöte.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se